Euro i domaće nekretnine

Euro i domaće nekretnine Gračanica

Često postavljana pitanja iz prakse

Kako bi smo Vam olakšali proces prodaje, kupovine ili iznajmljivanja nekretnina preko posrednika pripremili smo za Vas najčešća pitanja koja smo dobili od naših klijenata. Pregledajte već postavljena pitanja, pročitajte naše odgovore i budite informisani.

Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavac, kupac, najmoprimac, najmodavac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina)

Prodavac je nalogodavac kada angažuje posrednika da mu pomogne pronaći kupca, te je za taj posao sklopio ugovor o posredovanju.

Kupac je nalogodavac kada angažuje posrednika da mu pomogne pronaći nekretninu prema određenim karakteristikama, te je za taj posao sklopio ugovor o posredovanju.

Najmodavac je nalogodavac kada angažuje posrednika da mu pomogne za njegovu nekretninu pronaći najmoprimca, te je za taj posao sklopio ugovor o posredovanju.

Najmoprimac je nalogodavac kada angažuje posrednika da mu pomogne pronaći nekretninu prema određenim karakteristikama, te je za taj posao sklopio ugovor o posredovanju.

Ugovor o posredovanju je izrazito važan pravni akt kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana čime se postiže pravna sigurnost za nalagodavca i posrednika. Naime, ugovor o posredovanju pored prava i obaveza posrednika i nalogodavca, mora da sadrži identifikacione podatke o posredniku i nalogodavcu, te vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su iste ugovorene.

Na taj način se obezbjeđuje pravna sigurnost i postavljaju temelji za uspješnu realizaciju posla na zadovoljstvo svih ugovornih strana.

Prvi i najvažniji razlog zašto insistiramo na potpisivanju ugovora o posredovanju je slovo zakona. Ugovor o posredovanju uređuje Zakon o obligacionim odnosima, a ako se ugovor o posredovanju odnosi na prijenos ili osnivanje određenoga prava na nekretnini, isti uređuje Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, gdje je navedeno da je prvi i osnovni korak koji agencija mora napraviti prilikom saradnje s klijentom potpisivanje ugovora o posredovanju.

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina propisuje da se ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina posrednik obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem drugu osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

Vrlo važna informacija za klijente je da posrednik ne može zahtijevati djelimično plaćanje posredničke naknade unaprijed, odnosno prije zaključenja ugovora ili predugovora između prodavca i kupca.

Dakle, mi kao posrednik sve svoje usluge obavljamo potpuno besplatno sve do konačne realizacije posla, odnosno imamo pravo na posredničku naknadu tek nakon potpisa kupoprodajnog ugovora.

Da bi se mogao realizovati ugovor o kupoprodaji neophodno je da je vlasnička dokumentacija uredna i raspoloživa na uvid agentu, prilikom zaključenja ugovora o posredovanju.
Pravo vlasništva stiče se na osnovu pravnog posla, zakona, odluke suda ili drugog nadležnog organa i nasljeđivanjem, uz ispunjenje pretpostavki propisanih zakonom.

U osnovi potrebno je imati zemljišnoknjižni izvadak sa upisanim vlasništvom te katastarske podatke o nekretnini.

Vlasnička dokumentacija je dokument kojim vlasnik nekretnine pokazuje svoja prava nad nekretninom. Vlasnička dokumentacija je: Izvod iz KPU (Knjiga položenih ugovora), kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju, rješenje o nasljeđivanju...

Prodajnu vrijednost nekretnine određuje prodavac, u skladu sa tržišnim kretanjima odnosno prema zakonu ponude i potražnje. Tržišnu vrijednost nekretnine određuje porezna uprava prema svojoj metodologiji, dok vrijednost nekretnine potrebnu za realizaciju bankovnog kredita određuju isključivo ovlašteni procjenitelji.

Kapara je ugovoreni novčani iznos kojim kupac garantuje da će u dogovorenom periodu pristupiti kupovini nekretnine, a prodavac da će upravo njemu prodati nekretninu po unaprijed ugovorenim uslovima. Kapara služi kao osiguranje i jednoj i drugoj strani od eventualnih promjena u procesu kupoprodaje. Ako kupac odustane od kupovine prodavac zadržava kaparu, a ako prodavac odustane od prodaje tada kupcu vraća duplu kaparu.

Da, moguće je da neko drugo lice ovlastite da u Vaše ime i za Vaš račun zaključi ugovor o posredovanju, kao i ugovor o kupoprodaji nekretnine.
Ovo ovlaštenje morate dati kod notara pri čemu ćete precizno definisati kada i pod kojim uslovima drugo lice može poduzimati radnje u Vaše ime kao što su radnje vezane za posredovanje, pokazivanje nekretnine potencijalnim kupcima, pregovaranje sa njima o uslovima kupoprodaje, prijem kapare, potpisivanje kupoprodajnog ugovora i slično...

Za pojam “kupovina nekretnina” vezani su izrazi neizvijesnost i rizik koji asociraju na opasnost, mogućnost prevare, gubitak. Svaki kupoprodajni proces svojevrsno je kretanje u području neizvijesnosti, koje krije opasnost neželjenih budućih posljedica za ono što se radi u sadašnjosti. Zato preporučujemo da se za taj posao obratite profesionalnom posredniku za promet nekretninama, kako bi izbjegli potencijalne probleme, te kupovinu ili prodaju nekretnine izvršili na najsigurniji način.

Strani državljani, bilo da su fizičke ili pravne osobe, jednaki su s državljanima Bosne i Hercegovine u pogledu prava na kupovinu nekretnina u BiH, samo pod uslovom da zemlja iz koje dolaze ima sklopljen reciprocitet s BiH u stjecanju prava vlasništva na nekretninama. 

Pojam reciprociteta ili uzajamnosti podrazumijeva da stranci u Bosni i Hercegovini imaju ista prava koja država iz koje dolaze garantuje i građanima BiH, što znači da su stranci i državljani BiH u istom položaju.

S tim u vezi stranci stječu pravo vlasništva nad nekretninom u BiH pod uvjetom reciprociteta, izuzev u slučajevima kada nekretninu dobiju na poklon ili u naslijeđe, ili ako je pak međunarodnim ugovorima drugačije određeno.

Vrijedi napomenuti i da se osobe koje su rođene u BiH i njihovi potomci, a koji nemaju državljanstvo BiH, zakonski ne smatraju stranim osobama u BiH. To je slučaj s bh. dijasporom.

Savjeti iz prakse

Izdvojene nekretnine

Kupujem stan u Gračanici 25 – 30 m2

Gračanica, Bosna i Hercegovina

Pošalji upit za ovu nekretninu Ime i prezime* Email* Telefon...

  Gračanica, Bosna i Hercegovina

  Traži se stan/sprat kuće za iznajmljivanje u Gračanici

  Gračanica, Bosna i Hercegovina

  Pošalji upit za ovu nekretninu Ime i prezime* Email* Telefon...

   Gračanica, Bosna i Hercegovina

   Poslovni prostor 81.42 m2 – Neotkriveni dragulj među poslovnim prostorima Gračanice

   Cijena na upit
   M8V2+F8F, Zlatnih ljiljana, Gračanica, Bosna i Hercegovina

   Pošalji upit za ovu nekretninu Ime i prezime* Email* Telefon...

    M8V2+F8F, Zlatnih ljiljana, Gračanica, Bosna i Hercegovina
    Cijena na upit
    Powered by Estatik

    Reset password

    Enter your email address and we will send you a link to change your password.

    Powered by Estatik
    error: Sadržaj je zaštićen !!